Previous Next

Elvonulás Szertartások rítusok a szakrális évkörben-Nyár

2017. Július 14.

Elvonulás: Szertartások, rítusok az szakrális évkörben. – Nyár

Tanítás és elvonulás a Balaton déli partján Bálványoson, a Kincsek Völgyében.

Tanítás:

Mihályfi Márta – néprajzkutató, szüléskísérő dúla
Gongmeditáció, hangolódás:
Kiss János – buddhista tanító, hangőrző

A 3 napos tanításon és elvonuláson több alapvető és kibontandó témát és feladatot érintünk. Ezeket a témákat és feladatokat további, negyed évenként megszervezett, a szakrális évkörre épített elvonuláson kívánjuk továbbvinni és mélyíteni.

Szeretettel várjuk azokat, akik csak erre az alkalomra jelentkeznek és szeretettel várjuk azokat is, akik a későbbiek során a negyed évenkénti elvonulásokon, egy hosszabb belső munkában szeretnének részt venni.

A program péntek délutántól vasárnap délutánig tart. A részvevőket arra kérjük, hogy az elvonuláson elejétől a végéig vegyenek részt a közös szakrális tér és idő, a kör és a saját személyes energetikai munka tiszteletben tartása végett.

Napközbeni tanítások a Kincsek Völgyében a jurtában és a természetben, a Balaton partján és Tihanyban lesznek.
A program szerves része a Balatonnal való találkozás és kapcsolódás, a program egy részét Tihanyban tartjuk, a félsziget kevésbé látogatott és ismert szakrális pontjain.
Az esti tanítást Tűzapa jelenlétében énekkel és hangszerekkel kísérve tervezzük.

Kérnénk Benneteket, hozzatok hangszereket, énekeket és felszabadult erőket!

Program:

A program keretét 6 óránkénti gongmeditáció adja.

Napközbeni tanításokon és közös gyakorláson, feladatokon keresztül kapcsolódunk önmagunk belső magjával, az elemekkel és természettel, a szakrális térrel és idővel.

Megismerjük a szakrális évkör jelentését és jelentőségét. Az évkör ünnepei az égi és földi rend és törvény szerint létező, a természet rendjéhez igazodó ünnepek. A szakrális évkör sarkpontjai a téli és nyári napforduló, a tavaszi és őszi napéjegyenlőség időpontjai. Az évkör fontos állomásait a magyar, mexikói és kelta évkört összevetve vizsgáljuk meg.

Megbeszéljük az évkör adott időszakához tartozó szertartásokat, ünnepeket és hagyományokat.

Olyan gyakorlati tanácsokat kapunk és otthon is elvégezendő szertartás elemekkel ismerkedünk meg, melyekkel a következő negyedévben mindenki önállóan, a saját terében is hangolódhat és dolgozhat az adott időszak minőségével, energetikájával és erejével.

Előzetes jelentkezés szükséges az alábbi címen: mihalyfimarta@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2017. július 9.

A jelentkezőknek elküldjük a további tudnivalókat, a tanítás, szállás és étkezés részletes költségeit, odajutást stb. Szállás vendégházban és jurtában lehetséges. Maximum 30 főt tudunk fogadni.

Az elvonulás teljes díja: 31.000 Ft.
A díj tartalmazza a tanítás, a szállás és napi háromszori bőséges étkezés díját.
Az elvonulás díja (tanítás, szállás) étkezés nélkül: 22.000Ft

Természetesen, mindenkit várunk szeretettel!
Így kérjük, azok akiknek a felajánlás összege gondot okoz kérjük jelezzék a mihalyfimarta@gmail.com címen, hogy megbeszéljük a felajánlás egyéb lehetőségeit.

Mihályfi Márta – néprajzkutató,szüléskísérő dúla

Néprajzkutató és tanár diplomával az elmúlt 20 évben sokfelé kultúrában, országban éltem, tapasztaltam és kutattam. Kárpátalján-Ukrajnában a hagyományos gyógyítók munkájáról kutattam, Spanyolországban a barcelonai meleg mozgalomban, anarchista és házfoglaló csoportokkal kutattam és tevékenykedtem, míg Magyarországon különböző önfenntartó csoportban, civil szervezetnél a környezetvédelemért, környezettudatosabb életért dolgoztam.

Az utóbbi 11 évben a szülés, a születés, az áldott állapot, a szertartások, a hagyományos értékrend és hagyományos gyógyítás kérdése foglalkoztat. Jelenleg szülésfelkészítéssel, szüléskíséréssel, szülés körüli szertartásokkal és gyógyítással támogatom a hozzám érkezőket. A „Napraforgók Női Műhely” szervezésével és munkájával, az előadásaimmal, a gyógyításokkal és a szertartásokkal a nagyanyák és nagyapák útjának tisztelegve élek

Éveket éltem Mexikóban, ahol a hagyományos gyógyításról, a mexikói bábaságról, a szülés és születés aktuális lehetőségeiről végezhettem néprajzi-antropológiai terepmunkát és kutatást. Mexikói bábákkal tevékenykedtem, otthonszüléseket kísértem, születésházakban dolgoztam, gyógyító asszonyokkal szertartások és gyógyító eljárások részese lehettem. Emellett számos női szertartásvezetővel kialakult baráti kapcsolatnak köszönhetően több szertartásnak nemcsak résztvevője, de aktív szervezője is lehettem. Ezek a személyes tapasztalások adják alapjait az előadásaimnak, a tanításoknak és a gyógyító munkámnak. 2015-ben pár hónapra visszatérhettem Mexikóba, ahol az „On The Spot” több filmjenek teljes forgatását szerveztem. Kutatásomnak és kapcsolataimnak köszönhetően 4 dokumentumfilmet készítettünk a mexikói bábák és a gyógyító asszonyok munkájáról és nagy örömünkre sikerült egy gyönyörű háborítatlan szülést is megörökíteni.

2016-ban Glastonburyben találkoztam az Istennő mozgalommal, az Istennő élő jelenlétével. A mozgalom tagjait, munkáját megismerve, a szentélyeket, a forrásokat, a szent hegyeket és labirintusokat bejárva olyan meghatározó tapasztalásban volt részem, melyet szeretnék megosztani az émberekkel. Előadásaimban bemutatom az Istennő évkörét és megjelenésének formáit, sok személyes történettel és képpel alátámasztva a női gyógyítók, női tanítók, szent helyek jelenlétének szükségességét és tevékenységüknek, működésüknek fontosságát.

Kiss János – buddhista tanító, hangőrző-hangterapeuta
Elsősorban a hangok mibenlétét kutatom. Azt, hogy a hangokon keresztül hogyan lehet megérteni az ember Eredendő Természetét, miképp lehet megtapasztalni a természeti rezgéstereket az emberi testben és miképp lehet azokat az univerzális erőkkel egységben használni. A zene és a hangok különböző vallásgyakorlatokban való alkalmazását a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán tanulmányoztam, diplomamunkám is e témából született. Az emberi tudat és a rezgésterek kapcsolata és a hangokkal való gyógyítás munkám alapja.

Soós Jóska bácsi és Halmai László hatására mélyültem el a hangtálak gyakorlati alkalmazásában. Mindkét tanítómra hálával és mély tisztelettel gondolok.
Számomra a szakrális hangkeltő eszközökkel végzett aktív munka az egyik legtisztább és leghatékonyabb lehetőség ahhoz, hogy a rezgésterek törvényeit, hatásmechanizmusát meg tudjam tapasztalni és meg tudjam érteni. Lehetőség, hogy azok hatására fel tudjam kelteni az öngyógyítási folyamatokat és bepillantást kaphassak a tudat Eredendő Természetébe.

A hangtálak mellett még négy szakrális hangkeltő eszköz: a doromb, az ős ausztráliai didgeridoo a kerekdob és a Gong tanít és vezet. Jonathan Horwitz mélyreható tanításai és kurzusai segítettek elmélyíteni és finomítani a gyógyításban való alkalmazásukat.

Helyszín:

Bálványos, Kincsek Völgye. Kocsival 120 km Budapestről az M7-en. Siófok után, a Kőröshegyi-völgyhíd előtti lehajtó. (Térképet megtalálod a Kapcsolat menüben)

Legyél te az első, aki megjegyzést ír.

Visszajelzésed